Tävlingsområdet

Tävlingsområdet för Görslitet Triathlon är det natursköna Skutberget som ligger på en udde ut i Vänern just utanför Karlstad. Skutberget har ett stort nätverk av motionsleder och badplatser samt en First Camp camping med goda möjligheter för tävlingsnära boende.
Tävlingsområdets delar kan också ses direkt i Google Maps här med möjlighet att zooma in och allt.

  
Klicka på bilderna för bild i fullstorlek

Inom området finns både rikligt med parkering samt dusch och ombytesmöjligheter på Skutbergets motionscentral.
Principskiss på växlings-/målområdet i 3D.